Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Kaszubskiej 27 D – 27.09.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem  lokalu użytkowego o powierzchni 48,00 m2 przy ul. Kaszubskiej 27 D z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 12,00 zł/m2, wadium w wys. 1.200 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 26.09.2018 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.