Przetarg nieograniczony na wykonanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład zasobów Spółdzielni – 27.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład zasobów Spółdzielni.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 201 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209 (II piętro) do godz. 9:00.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.