Przetarg nieograniczony na stałe sprzątanie posesji – 14.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ogłasza

przetarg nieograniczony

na stałe sprzątanie posesji.

 Przetarg obejmuje sprzątanie posesji na osiedlu „USTRONIE” o łącznej powierzchni przeliczeniowej 32 003,93 m2 w tym:

– tereny zewnętrzne: 17 553,62 m2,

– powierzchnie eksploatacyjne w budynkach: 14 450,31 m2.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 213 (II piętro), tel. 91 44 10 824.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209 (II piętro).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.