Nekrolog

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Ryszarda Rotmana

wieloletniego Prezesa

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

 

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”,

Rada Nadzorcza,

Rady Osiedli

oraz

pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

 

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Centralnym

w Szczecinie 10 października o godzinie 12.00.

Autokar dowożący do miejsca pochówku będzie oczekiwał

o godz. 11.55 przed główną bramą cmentarza.