Najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4.

Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego.

Miesięczna opłata najmu to kwota 1 000 zł/brutto, ponadto pobierane są opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.  

Oferty należy składać siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 10 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.