Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi modernizacji trzech dźwigów osobowych – 27.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

MODERNIZACJI TRZECH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH, BĘDĄCYCH W ZASOBACH S.M. „KOLEJARZ” W SZCZECINIE:

  1. ZWYCIĘSTWA 4, NR EW. UDT: N3124000861
  2. ZWYCIĘSTWA 5, NR EW. UDT: N3124000894
  3. KASZUBSKA 27 NR EW. UDT: N3124000914

Przetarg odbędzie się w dn. 27.05.2021 r. o godz.10:00 w sali nr 6 w budynku Zarządu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej.

Oferty należy składać do dnia 27.05.2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.