Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c – 19.04.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c, polegających na:

  1. wymianie WLZ-pion, zestawów licznikowych TPL, zasilań do mieszkań, tablic mieszkaniowych TM, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnic wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c),
  2. wymianie osprzętu elektrycznego (9 klatek; nr 49, 49b, 49c, 50a, 50b, 50d, 50e, 51a i 51c),
  3. wykonaniu oświetlenia zewnętrznego (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c).

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.04.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWZ - roboty elektryczne Powst. Wlkp. 49-51c