Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego – 26.06.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

9. Maja 17, 70-136 Szczecin  

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać pocztą elektroniczną po skontaktowaniu się z Działem Eksploatacji (tel. nr 91 44 10 823, adres: d.jackowska@smkolejarz.szczecin.pl).

Wadium w wysokości 4 000 zł można wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni w godzinach 11:00 – 14:30 lub przelewem na konto nr 17 1020 4795 0000 9102 0003 9719 w terminie do dnia 25.06.2020 r. godz. 13:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r., godz. 09:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 08.30 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.