Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych – 23.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:    

  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie,
  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. Legnickiej 9 – 12 w Szczecinie,        
  • wymianę osprzętu i opraw elektrycznych,  modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, WLZ pion wraz z tablicami piętrowymi TP oraz modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach, w budynku przy Placu Zwycięstwa 4, 5, 5A w Szczecinie.

Szczegółowe  zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 23.06.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.