Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Potulickiej 29 – 28.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego:

 • lokal o pow. 48,28 m2 zlokalizowany  przy ul. Potulickiej 29 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 12,00 zł/m2, wadium w wys. 1.200,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 27.05.2021 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 12,80 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. Ruskiej 1-1C o pow. 40,47 m2,
 • przy ul. Budziszyńskiej 36 o pow. 61,60 m2,
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające :

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4.

Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego.

Miesięczna opłata najmu to kwota 1 000 zł/brutto, ponadto pobierane są opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.  

Oferty należy składać siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 10 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi modernizacji trzech dźwigów osobowych – 27.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

MODERNIZACJI TRZECH DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH, BĘDĄCYCH W ZASOBACH S.M. „KOLEJARZ” W SZCZECINIE:

 1. ZWYCIĘSTWA 4, NR EW. UDT: N3124000861
 2. ZWYCIĘSTWA 5, NR EW. UDT: N3124000894
 3. KASZUBSKA 27 NR EW. UDT: N3124000914

Przetarg odbędzie się w dn. 27.05.2021 r. o godz.10:00 w sali nr 6 w budynku Zarządu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej.

Oferty należy składać do dnia 27.05.2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na remoncie muru oporowego przy zjeździe do garaży zlokalizowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy al. Powstańców Wlkp. 53 w Szczecinie – 20.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na remoncie muru oporowego przy zjeździe do garaży

zlokalizowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie

położonym przy al. Powstańców Wlkp. 53 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20.05.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Sierpowej 13 w Szczecinie – 20.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich

na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Sierpowej 13 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20.05.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług na dostawę i wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR – w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych – budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie – 28.04.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług na dostawę i wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR – w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych – budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28.04.2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Boryny 26-38 w Szczecinie – 21.04.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Boryny 26-38 w Szczecinie.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.04.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług: modernizacja i naprawa wewnętrznych instalacji gazowych polegająca na wstawieniu/wymianie zaworów pod pionami gazowymi (na wspawane) i wymianie zaworów gwintowanych przed gazomierzami ze stożkowych na kulowe (dn 32 i dn 25) w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” – 18.03.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług:

Modernizacja i naprawa wewnętrznych instalacji gazowych polegająca na wstawieniu/wymianie zaworów pod pionami gazowymi (na wspawane)
i wymianie zaworów gwintowanych przed gazomierzami ze stożkowych na kulowe (dn 32 i dn 25) w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni: pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18.03.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług: wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Szczecinie przy ul. Potulickiej 25 – 18.03.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Szczecinie przy ul. Potulickiej 25.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni: pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18.03.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Miejsca parkingowe Ruska 1a-1c

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W SZCZECINIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA NA WŁASNOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO W GARAŻOWCU BUDYNKU PRZY UL. RUSKIEJ 1A-1C.

CENA JEDNEGO MIEJSCA WYNOSI 40.000,00 zł + KOSZTY OPŁATY NOTARIALNEJ.

 

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE W GARAŻOWCU MOŻNA RÓWNIEŻ WYNAJĄĆ NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU.

MIESIĘCZNA OPŁATA CZYNSZOWA TO KWOTA 250,00 zł.  

 

DO WYNAJĘCIA SĄ RÓWNIEŻ MIEJSCA POSTOJOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PARKINGU NAZIEMNYM. MIESIĘCZNY KOSZT NAJMU WYNOSI 100,00 zł.

 

PRZY ZAWIERANIU UMÓW NAJMU BĘDZIE POBIERANA KAUCJA, ZWROTNA PO ZAKOŃCZENIU UMOWY.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM 91 44 10 824.